2014. április 24., csütörtök

Végső idők: India, mint globális azonosító és készpénznélküli tesztüzem

Az elmúlt évek során számos cikket tettünk közzé a készülő készpénz nélküli társadalomról és a körénk épülő technológiai ketrecről. Arról is írtunk, hogyan próbál egyre több kormány a világon állandó hozzáférést szerezni állampolgárai biometrikus azonosítóihoz. Bár egyre többen felismerik az ilyen rendszerekben rejlő veszélyeket, a legtöbben nem hajlandók elhinni, hogy a kormány képes lenne, vagy egyáltalán akarna olyan rendszert létrehozni, ami az emberek folyamatos megfigyelését szolgálja saját biológiai információik segítségével. Megint mások nem tudják elképzelni, hogy a technológiai óriáscégek által rájuk zúdított eszközök létrehozásának saját szórakoztatásukon kívül más célja is lehet.

2014. április 23., szerda

Mégegyszer Húsvétról: Feltámadás és remény

"A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: „Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.” [Jn 20,24-25]
Jézus Krisztus feltámadása a halálból megváltoztatta az emberiség történelmét és számtalan életet. Jézus feltámadásnak köszönhetően van reménységünk. Nem a technológiában, nem is az emberi megoldásokban és egyértelműen nem a politikusokban, de még csak nem is a prédikátorokban. A reménységünk Istenben van. Azt mondják, hogy egy ember 40 napig képes élelem, három napig víz és nyolc percig levegő nélkül élni, de egy pillanatig sem élhet reménység nélkül. Van reménységed? Esetleg úgy érzed, hogy az életed egy kormány nélküli hajóhoz hasonlóan céltalanul hánykolódik a vizeken?

2014. április 22., kedd

A sátánista [hazugság atyja] rend gyerekvédelmi kampánya

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]
A sátánisták is követelik a jogot az iskolai imádsághoz, feltéve, hogy a gyerekek az ördöghöz intézik azt. A new yorki Satanic Temple sátánista rend saját elmondása szerint azért harcol, hogy a gyerekek erőszakmentes környezetben tanulhassanak az iskolában. Néhány napja kiadott nyilatkozatukban leírják, hogy május 15-ét a „Védd a Gyerekeket” napjává akarják nyilvánítani, aminek célja, hogy véget vessenek az állami iskolák fizikai és mentális visszaéléseinek.

2014. április 21., hétfő

Asztrik, az első kalocsai érsek

Szent Istvánnak a pápától koronát hozó Asztrik kalocsai érsek maradványainak a beazonosítása felbecsülhetetlen értékű felfedezés – mondta Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek pénteken, az MTI-nek adott interjúban. Üzenetként is felfogható, hogy húsvét előtt pár nappal a tudomány megerősítette azt a sejtésünket, hogy az 1911-ben megtalált márványkoporsóban Asztrik első kalocsai érsek földi maradványai vannak – mondta Bábel Balázs kalocsai érsek, aki beiktatásakor Asztrik kilencvenedik utódaként nevezte meg magát.

2014. április 20., vasárnap

Húsvét Vasárnap

Kedves hívek!

Kedves hívek!

Szent Pál a mai olvasmányban kiáltja hozzánk:"... húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták!" És a Glóriában is énekeljük:"Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit." Hogyan létezik az, kérdezhetnénk, hogy a Húsvéti Szent misében ennyit beszélünk a halálról? Pius Parsch kanonok egy magyarázatában a mai ünnephez következőt írja: "Ne a feltámadásra figyelj, hanem Krisztus halálára a Húsvéti Szent mise témájára." (Pius Parsch:"Das Jahr des Heiles", Klosterneuburg bei Wien 1952)

2014. április 19., szombat

Krisztus feltámadt! - Képekben Jaidhofból

A Nagyszombati liturgia csodája, ahogyan bemutatja a híveknek a feltámadás örömhírét és misztériumát az Ószövetségi ígéretek fényében. A ma esti posztban ez látható képen. Bár a képek már két évesek, de a képi közlésük örök érvényű.

Nagyszombat

[Az Úr sírban nyugvásának napja]
(Stációs templom: Latheráni Szent János Bazilika)

Története. Eredetilegnem volt a zsolozsmán (breviáriumon) kívül semmi liturgia ezen a napon; a bazilikák üresek, magányosak, csendesek voltak. Csak szombat este kezdődött a liturgia és ekkor egész éjjelen át tartott (pervigilium paschae, pannychia). Tehát tulajdonképpen a Húsvét vigíliája volt, amely a mai liturgia részével volt egyenlő ás amely közben kiszolgáltatták a keresztség szentségét a felnőtt hittanulóknak. A keresztelés után az újonnan megkereszteltek a papsággal és a hívők seregével ünnepélyes körmenetben gyertyákkal a baptismériumból a főtemplomba vonultak. (Nagy Konstantin ez alkalommal az utcákat kivilágíttatta), ahol ünnepélyes éjféli mise kezdődött, amelyben már a megkereszteltek megáldoztak.

2014. április 18., péntek

A vérző szív és a hittagadás

Erre az egész tömeg zúgta: „Vére rajtunk és fiainkon!” [Mt 27,23]
Nagypénteki ajándékként az ember szíve vérezni kezd, amikor ezt látja, ezt tapasztalja. Valaki(?), aki Krisztus Urunk földi helytartója, akire Jézus bízta a földi emberek lelki, hitbéli kormányzását, akinek Isten hatalmat adott, hogy a nevében törvényt hozzon, a nevében kormányozzon és a nevében hozzon ítéleteket, az megtagadja a kétezer éves szent hagyományát az Egyháznak, mégpedig azt, hogy a nyakában viselt keresztet nyilvánosan, láthatóan viseli, hogy mindenki emlékezzen arra, hogy Jézus életét áldozta, hogy megváltsa az embereket (élőket, holtakat, még meg nem születetteket) bűneiktől.

Nagypéntek

A Nagypéntek Isten örök rendelésében a legnagyobb és legtermékenyebb misztériumot, azt a szent halált ünnepli, amelyet Jézus Krisztus, az Istenember érettünk, emberekért, a kereszt szégyenfáján kimondhatatlan kínok között szenvedett. Ez a földön töltött 33 éves áldozatos életének a befejezése. Ez engedelmességének végső célja az összes bűnök elengedéséért való engesztelésül. A kínnak és sötétségnek kimondhatatlan szándéka ez, amelyből azonban egy szentséggel, kegyelemmel teli világ keletkezett, egy új paradicsom és ez még mindig tökéletesedik.

2014. április 17., csütörtök

Nagycsütörtök

Az utolsó vacsora
Nagycsütörtökkel kezdődik az Újszövetség legszentebb pászkaünnepe. Liturgiája úgy mutatja nekünk Krisztust, mint főpapot, ahogy odaadó szeretetét az utolsó vacsora termében és az Olajfák hegyén hősies nagysággal és egyben bensőséges szelídséggel, sőt megragadó szépséggel kinyilvánította. Ma legfölségesebb Oltáriszentség alkotja a liturgikus imádságok és cselekmények lényeges tartalmát mindazzal együtt, ami a Sion hegyén tartott kegyelmekben gazdag, utolsó vacsorán ehhez kapcsolódott: úgymint, az Úrnak nagy alázatossága a lábmosásnál, annak az áldozatnak az előzetes, vérontás nélküli bemutatása, amelyhez az Úr magát a következő nap, szörnyű kínok között, mint áldozati Bárány önként odaadja és ezzel az Újszövetségnek titokzatos és szeretetlakomájának megalapítása, Jézusnak az Olajfák hegyére vonulása, a getszemáni-kertben átszenvedett órái és ellenségeinek hatalmába való önkéntes kiszolgáltatása.