2014. október 1., szerda

Az Istentől elvezető út

Felmerülhet az olvasóban, hogy miért cseréltem le az eredeti címet. Nagyon egyszerű a válasz. A következő írásnak van egy kimondatlan vonatkozása, mégpedig a cím. Ezt az eredeti írás nem feszegeti, még említés mentés sem. De ettől még benne van, csak kimondatlanul. Olyan ez, mint egy összeesküvés elmélet. Mert a levont következtetés, a konzumidióták "gyártása" magában foglalja azt is, hogy istentelenné teszi az embereket, pontosabban a Teremtő helyébe a mammont, vagy más szóval a nemgondolkodó ("idióta") vásárlót helyezi.

2014. szeptember 30., kedd

Rafinált antiklerikalizmus: legyenek egyházak, de ne állami támogatásból

Sajátos világ a balfélteke. Nagyon aggódnak mindig, ha az egyházakról van szó, amiért egyáltalán léteznek. Tartsák hát el magukat, mondják. Más persze a helyzet, ha a nem kifejezetten keresztény hagyományokat ápolók támogatásáról van szó. Olyankor valahogy azonnal megnyílik az állam bukszája.

2014. szeptember 29., hétfő

Őrület: legálissá akarják tenni a vérfertőzést

Luke és Leia Skywalker
(Csillagok Háborúja I. rész)
"Ezért az Úr így szólt: „Szodoma és Gomorra miatt tetéződött a panasz, és bűnük nagyon súlyos. Lemegyek hát és megnézem, hogy mindenki úgy viselkedett-e vagy sem, ahogy az ellenük szóló panasz szava felhatolt hozzám, tudni akarom.” [Ter 18,20-21]

Igen, nem tévedés. És rögvest eltűnődik az ember. Merthogy valaha ennél sokkal kevesebbért mi is járt? Bitó, kaloda, karó, kerék, máglya. Mert akár tetszett, akár nem, rend volt bizony a lelke mindennek. Hangsúlyozzuk persze, valaha. És ma? Németországban a derék jó demokrata jogvédők most éppen ezt akarják. A Magyar Hírlap mai számában olvassuk:

Bűnben élnek a házasság előtt szexelők [videóval]

A házasságon kívüli nemi érintkezés bűn, ahogy az azonos neműek tudatos közeledése is, írja a Szent István Társulat hetedik osztályosoknak szánt hittankönyve. A kötet csak a keresztény egyház nézeteit közvetíti – véli a kiadó, az oktatásért felelős államtitkárság szerint pedig a hittantanár felelőssége, hogy mit ad át a gyerekeknek. Ma Magyarországon több mint 400 ezren élnek élettársi - az egyházi felfogás szerint bűnös - kapcsolatban.

Szent Mihály arkangyal ünnepe

"Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen."

A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály (Mihály arkangyal, más néven Michael arkangyal) egyike a 7 arkangyalnak (főangyalnak), ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja szeptember 29. (a 6. századtól tartják). Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan.

2014. szeptember 28., vasárnap

Ferenc pápa befarolása: Izraeltől vár békét

Aligha felmérhető a tragédia, hogy ha már a nevezett sem tudja, hány az óra. Ha ki tudja, hányadik befarolása ez a mostani. Izraeltől vár békét ugyanis. Igen, Izraeltől! Az ember ilyenkor tényleg nem tudja, mit kérdezzen. Azt, hogy az ezt váró tényleg ennyire naiv, vagy ennyire foglya bizonyos köröknek?

2014. szeptember 27., szombat

Az Egyház fájdalma

A Fájdalmas Szűzanya ünnepén, szeptember 15-én tartották Nagyváradon a premontrei préposti széktemplom búcsúját. Májernyik Mihály címzetes prépost, kanonok, margittai esperes-plébános mondott szentbeszédet – írja az Erdon.ro

Jehova Tanúi: Ne engedd, hogy félrevezessenek!

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

„Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel” - Pál apostol az efezusi gyülekezet tagjain keresztül üzeni ezt nekünk. Az üres beszéd egyik formája a megtévesztés. A megtévesztés az nem egyenlő az igazsággal, ezért a megtévesztő félrevezető, téves érvelést alkalmaz azzal szemben, akinek nem tudja megcáfolni az érvelését. Pál a Róma 12:1-ben arra hívja fel minden keresztény figyelmét, hogy a testünket élő áldozatul szánjuk oda Istennek, de „ésszerű tisztelet” formájában.

2014. szeptember 26., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 54. rész - Ferenc forró ölelése modell szinten

"Senki, Uram. - felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” [Jn 8,11]

2014. szeptember 2-án Bergoglio megölelte a Wanda Nara "címlaplány"-t, aki egy ismert forró modell Argentínában, és sokszor, sokat szerepel botrányos férfi magazinokban, a képek látványa szerint. Ezen a napon Ferenc labdarúgókat fogadott és a fogadáson részt vett Nara asszonyság is mint az egyik labdarúgó felesége. Bemutatunk néhány képet az olvasónak, hogy láthassa és értékelhesse a pápa elfogadhatatlan erkölcsi tettét, hogy nyilvánvalóvá váljon, hova vezeti Rómát.

2014. szeptember 25., csütörtök

Magyar taggal is bővül a Nemzetközi Teológiai Bizottság [kiegészítéssel]

Ferenc pápa öt évre (2014-2019) kinevezte a Nemzetközi Teológiai Bizottság 30 új tagját, köztük van Dr. Dolhai Lajos magyar teológus, egri főiskolai tanár - tájékoztat a Vatikáni Rádió és az Egri Főegyházmegye. Főtitkár lett a francia domonkos, Serge-Thomas Bonino. A kinevezettek névsorát olvasva megállapíthatjuk: az országokat tekintve az új kinevezésekkel a lehető legnemzetközibb lett a Nemzetközi Teológiai Bizottság. Vannak köztük világi papok, különböző rendekhez tartozó szerzetespapok, egy amerikai és szlovén szerzetesnő, három nőprofesszor (Kanada-Anglia, Ausztrália és Ausztria-Németország képviseletében).