2014. október 20., hétfő

A római-katolikus egyház árulása

"A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét."[Róm 1,27]

Az alábbiakban közzétesszük az Apostoli Szentszék sajtószolgálata által kiadott összefoglalót a rendkívüli szinódus október 13-án délelőtt lezajlott tizenegyedik általános munkaüléséről, melyen Ferenc pápa jelenlétében 184 szinódusi atya tanácskozott.

2014. október 19., vasárnap

"Glaube macht frei": VI. Pál az egyház szabadságáért(?) dolgozott

Elnézést kérek az átértelmezett mondatért, mely az 'Arbeit macht' frei  hasonlatosságára jutott eszembe a hír olvastában. Az eredeti jelmondat fordítása: "A munka szabaddá tesz!", míg az általam parafrazált pedig "A hit szabaddá tesz!" Erdő Péter állítása hamis, de úgy is fogalmazhatok, hogy hazudik. Az egyházat soha ne kellett szabaddá tenni, mert ha úgy nézem alapításától kezdve mindenkoron függő volt, függött az Isteni alapítótól Jézus Krisztustól, mint Urától. Ha úgy nézem mindenkoron szabad volt, mert a szentlélek vezetésével szabadon hirdette alapító Ura tanítását, parancsait.

A hit- és erkölcstan

Látva korunk morális mélyrepülését, aligha lehet kérdés, mennyire szükséges a hit- és erkölcstan kötelező tantárggyá tétele. Legalábbis azok körében, akiknek volt gyermekszobájuk. Nem így a balféltekén. Ott a hit- és erkölcstan kötelezően választható tantárgyként való bevezetésénél ártóbb lépést keveset tudnak elképzelni.

2014. október 18., szombat

Jehova Tanúi: Elhagytuk Jehova Tanúit 3. rész

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akiknek a tanúságtétele le lett jegyezve ebben a könyvben, az együttműködésükért és folyamatos bátorításukért. Külön köszönettel tartozom William Cetnarnak és Kenneth Guindonnak, akika könyvben közölt fényképek legtöbbjét rendelkezésemre bocsájtották, továbbá Riknek, Tomnak és Russnak, akik feldolgozták azokat. Elismerésemet fejezem ki John Hotchkiss Professzornak is, aki számos órát szentelt idejéből annak, hogy segítsen a tanúságtételek szerkesztésében, továbbá feleségemnek, Geraldine-nak, aki legépelte a kéziratot, Clint Crittendennek, aki a fedéltervet készítette, és Ron Vandermeynek, aki korrektúrázta a kéziratot.

2014. október 17., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 56. rész - A holland homoszexuális TV csatorna kitüntetésre jelölte Ferencet [videóval]

"A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét." [Róm 1,27]

2014. szeptember  22-én, a holland homoszexuális TV csatorna Ferenc pápának az "Év személye" címet adományozta, mert elősegíti a homoszexualitás napirendre vételét. A televíziós csatorna a holland nyelvű nézőkhöz [Hollandiában és Belgiumban] fordult, mert több jelölttel együtt [pl. a transzvesztita, identitászavaros Choncita Wurst] Ferencet is felvették listára a cím adományozása tekintetében. Az OUT TV megszavaztatta a nézőket és a közönségét, hogy kinek adják a címet. A szavazás vége október 3-n volt és október 10-n jelentik be teszik közzé a nyertest.

2014. október 16., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság I. rész

Sorozatot indítok 6 részben a Szent Inkvizícióról - átvéve egy posztot -, hogy tabukat és előítéleteket döntsek le. Ugyanis az elmúlt rendszerben is, de az utolsó 25 év liberális oktatásában is olyan képet alakítottak ki - főleg a fiatalokban - mely a mítoszok ködébe veszik, vagy inkább onnan emelték át a valóságba. Köszönjük az írójának. A sorozat hetente, minden csütörtökön fog folytatódni.

2014. október 15., szerda

Szektaszakértők sajtókonferenciája

Szakértők vegyültek szekták túlélői és a sajtó képviselői közé, mielőtt belekezdtek volna egy prezentációkból és kérdésekből álló, közel két órás  sajtókonferenciába a London College épületében, Notting Hillben, 2014. augusztus 22-én. A szélsőséges csoportok témakörének e legfőbb szakemberei szabadon beszéltek arról, hogy milyen kihívásokkal kell a kormányzatoknak szembenézniük, miközben az ilyen csoportok által okozott veszélyekkel birkóznak.

2014. október 14., kedd

Nyílt levél Székely János Esztergom-budapesti segédpüspöknek

Főtisztelendő Püspök Atya! Kedves János!

Bizony, nem most volt az, amikor Érsekvadkerten, Néder Géza prépost atya társaságában órákat beszélgettünk a világ dolgairól egy-egy általatok celebrált mise után, amelyen én orgonáltam. Te akkor kezdted gyakorló papi pályafutásodat. Káplánként a szíveden viselted a cigány pasztorációt, az értelmi fogyatékosokkal való törődést, és sok számos olyan feladatot, amelynek elvégzésére másnak nemigen fűlt a foga.

2014. október 13., hétfő

Ferenc pápa: A hiú keresztények élete olyan, mint egy szappanbuborék

A keresztényeknek el kell kerülniük a feltűnést, amikor jót tesznek – emelte ki Ferenc pápa szeptember 25-én reggel, a Szent Márta-házban mondott szentbeszédében:

„Ha nincs benned szilárdság, ha nincs benned semmi »konzisztens«, te is el fogsz enyészni, mint minden” – mondta a pápa, aki a szentmise olvasmánya kapcsán a hiúságról beszélt. „Olyan kísértés ez – mutatott rá –, amely nemcsak a pogányokat érinti, hanem a keresztényeket, a hit embereit is.

2014. október 12., vasárnap

18. Vasárnap Pünkösd után - Rafael arkangyal és Tóbit

Kedves testvérek!

A szeptember az angyaloknak szentelt hónapnak számít Szt. Mihály főangyal szeptember 29-i ünnepével. Októberben van még az őrangyalok ünnepe, 2-án, és Rafael főangyalé, 24-én. Ez utóbbival az Ószövetségben, Tóbiás könyvében találkozhatunk, és ennek kapcsán az angyalok jelentőségére szeretnék rámutatni. Tóbiás könyve családregényként olvasható, és igen tanulságos az Istennek tetsző élet, valamint az angyalok tevékenységének vonatkozásában.