2015. március 30., hétfő

Az üldöztetés kora VI: - Keresztény válasz

"De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek." [Lk 21,12-13]

Keresztények ezrei vonultak az utcára és megbénították a forgalmat Pakisztán több városában hétfőn, hogy tiltakozzanak az előző nap két templom ellen elkövetett öngyilkos merénylet miatt.

Nagyhétfő

(Stációs-templom: a Szent Praxedes-templom)

Hat nappal vagyunk a Húsvét előtt, erről a majd történelmi eseményről emlékezik az evangélium [Jn 12,1-9]. Mária példáját mi is követhetjük, mert Krisztus misztikus testében a szegények jelentik az Úr lábait és nekik szolgálhatunk, mint a stációs szent is minden vagyonát a szegényeknek adta. Így enyhítsük az Úr szenvedéseit, akinek panaszszava hangzik fel a mai misében.

2015. március 29., vasárnap

"Ismételten kiközösítés..." - Egy tradícionális püspökszentelés margójára [videóval + sok képpel]

„Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint” [Zsolt, 109,4]

2015. március 19-én - Szent József ünnepén - Msgr. Richard Williamson püspök úr - az FSSPX volt püspöke - a brazíliai New Fribourgi Szent Kereszt bencés apátságban püspökké szentelte Jean-Michel Faure atyát a katolikus tradíció rítusa szerint a katolikus tradíció számára. Ezzel az 1988-s kiközösítés és annak 2009-s visszavonása után ismételten kiközösítés alá kerül, lévén az 1983-s kódex szerint Vatikáni engedély nélkül szentelte püspök társává Msgr. Faure-t.

Bárcsak igaz lenne, bárcsak a próféta szólna belőle ...

"Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt." [Mt 16,18]

ugyanis Bergoglio azzal ártana a lehető legkevesebbet hőn szeretett, isteni egyházunknak. Mert amit most művel, azzal [leginkább] a tradícionális hívek és azt ismerők körében erősen a szedevakantizmus határait feszegeti. Ugyanis teljesen szembe megy a Krisztusi Egyház kétezer éves tanításával. Ráadásul úgy csomagolja be, hogy az szép és gyönyörű, ahogyan a sátán is eladja a bűnt "...az akaratában meggyengült, értelmében elhomályosult..." embernek. Ferenc egy interjúban arról beszélt, hogy ...

2015. március 28., szombat

A II. Vatikáni Zsinat gyümölcse: A Vatikán visszaszólt a német püspökök "lázadására"

"Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt." [Mt 16,18]

Az elképzelés, hogy a püspöki karok maguk dönthetnek a házassággal és a családdal kapcsolatos doktrínális kérdésekről [előzmény tegnap], teljesen antikatolikus – nyilatkozta Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa. Müller hozzátette: egy püspökkari elnök pusztán technikai moderátor, és nem tartozik alája egyik püspöktársa egyházmegyéje sem.

Jehova Tanúi: Utolsó vacsora, mint "Emlék ünnep"

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

Ebben az évben a Jehova Tanúi között élő testvéreink és testvérnőink 2015. április 3-án, naplemente után ‘tartják meg’ az Úr Vacsoráját, amit Krisztus halála Emlékünnepének is neveznek. Ez az év legfontosabb eseménye Jehova Tanúi számára, így erre az alkalomra az átlagosnál több figyelmet kell szentelniük.

2015. március 27., péntek

A II. Vatikáni Zsinat gyümölcse: Beszóltak a Vatikánnak a németek és a lengyelek

"Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt." [Mt 16,18]

A német katolikus egyház nem Róma kihelyezett szerve Reinhard Marx münchen-freiburgi érsek szerint, aki sajtótájékoztatón deklarálta: a 2014-ös őszi szinódus nem mondhatja meg „részleteiben”, mit tegyen a német egyház. Ezzel párhuzamosan egy vezető lengyel értelmiségi részéről is érkezett Róma felé kritika, de éppen ellenkező éllel.

A liturgikus megújulás gyümölcsei 75.rész - Dolan bíboros a New Yorki zsinagógában sabbat-kor

„... descendit ad inferos, tercia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos ..." [Credo]

két héttel ezelőtti Vasárnap már volt arról szó, hogy ki mit ünnepel. A zsidók a Tórában kapott parancs szerint a hetedik napot, a szombatot vagy másképpen a Sabbatot, mi keresztények pedig a Vasárnapot, Urunk feltámadását. Ráadásul a kétezer éves [tradíció szerinti egyház nem ajánlotta, sőt egyenesen tiltotta, hogy más [hacsak nem szükségszerű és kényszerű] istentiszteleten részt vegyenek a katolikusok. Ilyen kivétel lehetett [de aktív részvétel nélkül], ha részt kellett venni egy vegyes házasság esketésén és azt nem katolikus templomban és szertartás szerint végezték. De ez azt is jelentette, hogy katolikus pap [főleg nem aktívan] ne vegyen részt egy szertartáson.

2015. március 26., csütörtök

Pszichiátriai eset [+videó]

"Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog.” [Gen 1,27-28]

Tegnapi [Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe] a hír, meglátásom szerint pszichiátria eset "szenvedő" alanya. Ráadásul meglátásom szerint a hölgy vonatkozásában a "social media", az emberi kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának a lerombolója is felelős. Ugyanis a közösségi oldalak olyan káros hatással vannak a közvetlen, emberek közötti interakciókra, hogy lassan lenullázzák azokat. Nem tudom, hogy a hölgy mennyit használta a FB, vagy követett-e valakit a "Csipcsiripen", esetleg egyéb hasonló borzadályon, de láthatóak a romboló hatások. Történt, hogy az angol hölgy 29 évesen szakított [gondolom férfi nemű párjával], és ...

A liberalizmus bűn - 16. rész

Közel egy éven át tartó sorozatot indítok Dr. Felix Sardá Y Salvany "A liberalizmus bűn -  Az Egyház tanítása a liberalizmus ellen" című könyv alapján, segítségével. A könyv olvasása előtt is mindig mondtam, hogy a liberalizmus a sátán földi világba testesülése, a bűn széleskörű elterjedésének az oka. Tipikus megközelítése az "Amit szabad neked, azt nekem is. Amit nekem szabad, azért tégedet elítélnek". De ezt az élet mindegyik területére ráhúzhatjuk. Ha nem vagyok politikailag korrekt, mint ahogyan nem nagyon szoktam: ez a tipikus kettős mérce alkalmazása. Ebbe az utcába sétált be a római-katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinattal, illetve a döntéseivel. A sorozat befjezése XIII. Leó pápa körlevele lesz, mely jelenleg is nagyon aktuális. De a körlevél közlésére várni kell.
Apologéta