2014. április 21., hétfő

Asztrik, az első kalocsai érsek

Szent Istvánnak a pápától koronát hozó Asztrik kalocsai érsek maradványainak a beazonosítása felbecsülhetetlen értékű felfedezés – mondta Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek pénteken, az MTI-nek adott interjúban. Üzenetként is felfogható, hogy húsvét előtt pár nappal a tudomány megerősítette azt a sejtésünket, hogy az 1911-ben megtalált márványkoporsóban Asztrik első kalocsai érsek földi maradványai vannak – mondta Bábel Balázs kalocsai érsek, aki beiktatásakor Asztrik kilencvenedik utódaként nevezte meg magát.

2014. április 20., vasárnap

Húsvét Vasárnap

Kedves hívek!

Kedves hívek!

Szent Pál a mai olvasmányban kiáltja hozzánk:"... húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták!" És a Glóriában is énekeljük:"Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit." Hogyan létezik az, kérdezhetnénk, hogy a Húsvéti Szent misében ennyit beszélünk a halálról? Pius Parsch kanonok egy magyarázatában a mai ünnephez következőt írja: "Ne a feltámadásra figyelj, hanem Krisztus halálára a Húsvéti Szent mise témájára." (Pius Parsch:"Das Jahr des Heiles", Klosterneuburg bei Wien 1952)

2014. április 19., szombat

Krisztus feltámadt! - Képekben Jaidhofból

A Nagyszombati liturgia csodája, ahogyan bemutatja a híveknek a feltámadás örömhírét és misztériumát az Ószövetségi ígéretek fényében. A ma esti posztban ez látható képen. Bár a képek már két évesek, de a képi közlésük örök érvényű.

Nagyszombat

[Az Úr sírban nyugvásának napja]
(Stációs templom: Latheráni Szent János Bazilika)

Története. Eredetilegnem volt a zsolozsmán (breviáriumon) kívül semmi liturgia ezen a napon; a bazilikák üresek, magányosak, csendesek voltak. Csak szombat este kezdődött a liturgia és ekkor egész éjjelen át tartott (pervigilium paschae, pannychia). Tehát tulajdonképpen a Húsvét vigíliája volt, amely a mai liturgia részével volt egyenlő ás amely közben kiszolgáltatták a keresztség szentségét a felnőtt hittanulóknak. A keresztelés után az újonnan megkereszteltek a papsággal és a hívők seregével ünnepélyes körmenetben gyertyákkal a baptismériumból a főtemplomba vonultak. (Nagy Konstantin ez alkalommal az utcákat kivilágíttatta), ahol ünnepélyes éjféli mise kezdődött, amelyben már a megkereszteltek megáldoztak.

2014. április 18., péntek

A vérző szív és a hittagadás

Erre az egész tömeg zúgta: „Vére rajtunk és fiainkon!” [Mt 27,23]
Nagypénteki ajándékként az ember szíve vérezni kezd, amikor ezt látja, ezt tapasztalja. Valaki(?), aki Krisztus Urunk földi helytartója, akire Jézus bízta a földi emberek lelki, hitbéli kormányzását, akinek Isten hatalmat adott, hogy a nevében törvényt hozzon, a nevében kormányozzon és a nevében hozzon ítéleteket, az megtagadja a kétezer éves szent hagyományát az Egyháznak, mégpedig azt, hogy a nyakában viselt keresztet nyilvánosan, láthatóan viseli, hogy mindenki emlékezzen arra, hogy Jézus életét áldozta, hogy megváltsa az embereket (élőket, holtakat, még meg nem születetteket) bűneiktől.

Nagypéntek

A Nagypéntek Isten örök rendelésében a legnagyobb és legtermékenyebb misztériumot, azt a szent halált ünnepli, amelyet Jézus Krisztus, az Istenember érettünk, emberekért, a kereszt szégyenfáján kimondhatatlan kínok között szenvedett. Ez a földön töltött 33 éves áldozatos életének a befejezése. Ez engedelmességének végső célja az összes bűnök elengedéséért való engesztelésül. A kínnak és sötétségnek kimondhatatlan szándéka ez, amelyből azonban egy szentséggel, kegyelemmel teli világ keletkezett, egy új paradicsom és ez még mindig tökéletesedik.

2014. április 17., csütörtök

Nagycsütörtök

Az utolsó vacsora
Nagycsütörtökkel kezdődik az Újszövetség legszentebb pászkaünnepe. Liturgiája úgy mutatja nekünk Krisztust, mint főpapot, ahogy odaadó szeretetét az utolsó vacsora termében és az Olajfák hegyén hősies nagysággal és egyben bensőséges szelídséggel, sőt megragadó szépséggel kinyilvánította. Ma legfölségesebb Oltáriszentség alkotja a liturgikus imádságok és cselekmények lényeges tartalmát mindazzal együtt, ami a Sion hegyén tartott kegyelmekben gazdag, utolsó vacsorán ehhez kapcsolódott: úgymint, az Úrnak nagy alázatossága a lábmosásnál, annak az áldozatnak az előzetes, vérontás nélküli bemutatása, amelyhez az Úr magát a következő nap, szörnyű kínok között, mint áldozati Bárány önként odaadja és ezzel az Újszövetségnek titokzatos és szeretetlakomájának megalapítása, Jézusnak az Olajfák hegyére vonulása, a getszemáni-kertben átszenvedett órái és ellenségeinek hatalmába való önkéntes kiszolgáltatása.

2014. április 16., szerda

Nagyszerda


(Stációs-templom: Sancta Maria Maggiore-bazilika)
"Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes [hiszen láttuk], a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást.

2014. április 15., kedd

Nagykedd


(Stációs-templom: Szent Piroska temploma)
"Az Úr szólt nekem róla, s én felfigyeltem rá. Igen, Uram, feltártad előttem szándékukat. Én meg olyan voltam, mint a szelíd bárány, amelyet vágóhídra hurcolnak; nem tudtam, hogy terveket koholnak ellenem, mondván: Pusztítsuk el a fát, ereje teljében vágjuk ki az élők földjéről, úgyhogy még a nevét se emlegessék többé. De te, Seregek Ura, igazságos ítélettel ítélsz; te a vesék és a szívek vizsgálója vagy. Engedd látnom, miként állsz rajtuk bosszút, mert terád bíztam ügyemet." [Jer 11,18-20]

Az Ószövetségi templom és újjáépítése

"Izrael fiai közül vedd magad mellé Áront és fiait, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Áron, valamint Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár, Áron fiai. Áronnak, a bátyádnak csinálj szent ruhákat dicsőségül és ékességül. Beszélj minden művészethez értő emberrel, akiket művészi képességgel áldottam meg. Ők készítsék el Áron ruháit, hogy fel lehessen kenni és hogy mint pap, nekem szolgálhasson. A következő ruhákat készítsék el: a melltáskát, az efodot, a felső köntöst, a hímzett vászoninget, a fejkendőt és az övet. Készítsenek tehát bátyád, Áron számára és a fiai számára szent ruhákat, hogy ő mint pap szolgáljon nekem. Használjanak hozzá aranyat, vörös és kék bíbort, karmazsint és bisszust." [Kiv 28,1-5]