2014. október 25., szombat

Jehova Tanúi: Három új ‘királyság ének’ részletei kerültek nyilvánosságra

Egy ismeretlen informátor kapcsolatba lépett a JWsurvey-jel, és részletes adatokkal szolgált három új Királyság-énekkel kapcsolatban, melyeket várhatóan az Őrtorony október 4-5. megtartandó, 2014-s Éves Közgyűlésén fognak közrebocsátani. Az énekek, melyeknek címe: “A Királyság már létrejött – Jöjjön hát el!,” “Adj nekünk bátorságot” és “Jehova a te neved”, hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy a Tanúk engedelmesek legyenek, és szilárdan álljanak az ellenállás közepette.

2014. október 24., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 57. rész - Zsidó ceremónia a katolikus templomban

Az amerikai Illinois állam beli Invernessben található Holy Family Church [Szent Család Templom] megengedte a Zsidó Beth Tikvah  gyülekezetnek, hogy használhassa a templo oltárját és bemutathassák a Rosh Hashana-t szeptember 24-26 között. Visszatérésük után a templomban tartották a Yom Kippur ünnepüket. is.

2014. október 23., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság II. rész

Mítosz: A középkori inkvizíció a Katolikus Egyház által fenntartott, centralizált, mindent behálózó, teljhatalmú elnyomó szervezet volt.

Valóság: Az inkvizíció, mint egyedüli, teljhatalmú, félelmetes törvényszék, „amelynek ügynökei mindenütt a vallási igazság, az intellektuális és a politikai szabadság útjában álltak, mindaddig, míg a felvilágosult XIX. században meg nem döntötték”, a képzeleten kívül nem létezett. Az inkvizíció mítoszát „a XVI. századi spanyolellenes vallási reformerek” teremtették. Ez az elképzelés, amely mítoszok és legendák sokaságából állt össze, a XVI. századi nagyfokú vallásüldözés kontextusában öltött alakot.

2014. október 22., szerda

Teremtés vagy evolúció? - Adatábrázolás a természetben. A DNS

Mást kerestem a NET-n - ezt most még megtehetem büntető adó nélkül - és belefutottam egy nagyon érdekes szakmai cikkbe. Egy kolléga okfejtésére és magyarázatára találtam. Amit eddig is gondoltam, de a bizonyítását nem vezettem le, azt megtette a kolléga.

Ugyanis érdekesen jár annak az embernek az esze, aki műszaki végzettséggel is rendelkezik, mert a hitet elfogadva, azért a gondolkodást nem hagyja ott a hit elfogadásának idejénél. A hitet megélve bizonyos dolgokat képes végiggondolni. Ezt történt a teremtés kontra evolúció esetében is. Számomra eddig is elképzelhetetlenül alacsony volt a matematikai valószínűsége az evolúciónak.

2014. október 20., hétfő

A római-katolikus egyház árulása [kiegészítéssel]

"A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét."[Róm 1,27]

Az alábbiakban közzétesszük az Apostoli Szentszék sajtószolgálata által kiadott összefoglalót a rendkívüli szinódus október 13-án délelőtt lezajlott tizenegyedik általános munkaüléséről, melyen Ferenc pápa jelenlétében 184 szinódusi atya tanácskozott.

2014. október 19., vasárnap

"Glaube macht frei": VI. Pál az egyház szabadságáért(?) dolgozott

Elnézést kérek az átértelmezett mondatért, mely az 'Arbeit macht' frei  hasonlatosságára jutott eszembe a hír olvastában. Az eredeti jelmondat fordítása: "A munka szabaddá tesz!", míg az általam parafrazált pedig "A hit szabaddá tesz!" Erdő Péter állítása hamis, de úgy is fogalmazhatok, hogy hazudik. Az egyházat soha ne kellett szabaddá tenni, mert ha úgy nézem alapításától kezdve mindenkoron függő volt, függött az Isteni alapítótól Jézus Krisztustól, mint Urától. Ha úgy nézem mindenkoron szabad volt, mert a szentlélek vezetésével szabadon hirdette alapító Ura tanítását, parancsait.

A hit- és erkölcstan

Látva korunk morális mélyrepülését, aligha lehet kérdés, mennyire szükséges a hit- és erkölcstan kötelező tantárggyá tétele. Legalábbis azok körében, akiknek volt gyermekszobájuk. Nem így a balféltekén. Ott a hit- és erkölcstan kötelezően választható tantárgyként való bevezetésénél ártóbb lépést keveset tudnak elképzelni.

2014. október 18., szombat

Jehova Tanúi: Elhagytuk Jehova Tanúit 3. rész

"A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja." [Jn 8,44]

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akiknek a tanúságtétele le lett jegyezve ebben a könyvben, az együttműködésükért és folyamatos bátorításukért. Külön köszönettel tartozom William Cetnarnak és Kenneth Guindonnak, akika könyvben közölt fényképek legtöbbjét rendelkezésemre bocsájtották, továbbá Riknek, Tomnak és Russnak, akik feldolgozták azokat. Elismerésemet fejezem ki John Hotchkiss Professzornak is, aki számos órát szentelt idejéből annak, hogy segítsen a tanúságtételek szerkesztésében, továbbá feleségemnek, Geraldine-nak, aki legépelte a kéziratot, Clint Crittendennek, aki a fedéltervet készítette, és Ron Vandermeynek, aki korrektúrázta a kéziratot.

2014. október 17., péntek

A liturgikus megújulás gyümölcsei 56. rész - A holland homoszexuális TV csatorna kitüntetésre jelölte Ferencet [videóval]

"A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét." [Róm 1,27]

2014. szeptember  22-én, a holland homoszexuális TV csatorna Ferenc pápának az "Év személye" címet adományozta, mert elősegíti a homoszexualitás napirendre vételét. A televíziós csatorna a holland nyelvű nézőkhöz [Hollandiában és Belgiumban] fordult, mert több jelölttel együtt [pl. a transzvesztita, identitászavaros Choncita Wurst] Ferencet is felvették listára a cím adományozása tekintetében. Az OUT TV megszavaztatta a nézőket és a közönségét, hogy kinek adják a címet. A szavazás vége október 3-n volt és október 10-n jelentik be teszik közzé a nyertest.

2014. október 16., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság I. rész

Sorozatot indítok 6 részben a Szent Inkvizícióról - átvéve egy posztot -, hogy tabukat és előítéleteket döntsek le. Ugyanis az elmúlt rendszerben is, de az utolsó 25 év liberális oktatásában is olyan képet alakítottak ki - főleg a fiatalokban - mely a mítoszok ködébe veszik, vagy inkább onnan emelték át a valóságba. Köszönjük az írójának. A sorozat hetente, minden csütörtökön fog folytatódni.