2016. február 10., szerda

Ferenc pápa januári üzenete [videó] magyar felirattal

I. Ferenc pápa 2016. januári üzenete a világhoz és a katolikusokhoz(?), illetve annak helyes, katolikus értelmezése, magyarázata, hogy az eretnekségek világosan látszódjanak. Mert van benne. Kérek minden katolikust, hogy imádkozzon érte, mert a Szent Malakiás prófécia szerint ő az utolsó egyházfő.

2016. január 6., szerda

Epiphania (Vízkereszt) parancsolt ünnepe

A Karácsonyi ünnepkör második főünnepe az Epiphania, amelyet magyarul Vízkeresztnek vagy Háromszentkirályok napjának is neveznek. de a magyar elnevezések nem fejezik ki eléggé az ünnep gondolatát. Egyike az Egyház legrégibb ünnepeinek és eredetileg az Úr születésének volt az ünnepe, majd pedig a keleti Egyház keresztelési ünnepe lett.

2016. január 5., kedd

Karácsonyi ajándék a sátán vallásától [videó]

Az alább látható videót egy bizonyos Mohamed Amine készítette és töltötte fel Fb-oldalára. Az idegen kultúrák egymás mellett élésének újabb ékes bizonyítéka Brüsszelben, vagyis az "Európai" Unió fővárosában készült, a Clemenceau metróállomás közelében. A videót lementő és a LiveLeak videomegosztóra feltöltő felhasználó szerint egyébként ugyanarról a tökéletesen integrált galeriről van szó, amely szintén ezen a helyszínen (a feltöltés dátuma alapján valamivel korábban) egy autót borított le a metróállomás lépcsőjén.

2016. január 4., hétfő

Iszlamofóbia? Nem. A sátán vallása

Csodálkozik és panaszkodik Bolek Zoltán, a Magyar Iszlám  Közösség effendije. Csodálkozik, mert 2015-ben (általa) soha nem szintre emelkedett az állítólagos iszlamofóbia, azaz iszlám ellenesség. De az fel sem merül benne, hogy erről talán ők tehetnek, mármint a muszlimok, illetve az iszlám vallását gyakorlók. Tipikus zsidó megközelítés: felcserélem az okot és az okozatot.

2016. január 3., vasárnap

Prédikáció: „Jézus Szent Neve” Ünnep

„Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.” [Fil 2,9-10]

Kedves testvérek!

A mai ünnep egy kiegészítés a Január 1. ünnephez, az Úr körbemetéltetéséről. A körbemetélésnél, a születés utáni nyolcadik napon kapta a gyermek a nevét. Az Úr neve "Jézus". Mit jelent ez a név? A válasz: A NÉV tulajdonképen egy dolog, vagy élőlény jelentését fejezi ki.

A "hét királyok" ünnepe

"Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson." [Kol 2,8]

A poszt címe saját kútfőből jött, de maga a gondolat egy nagytudású asszonyság (Kutasiné Molnár Boglárka) adta, aki a kereszteny.mandiner.hu oldalán azt találta kifejteni, hogy olyan, hogy "Három királyok" [Mt 2,1-12] nincs, mert a három négy. Nos ezen eltátottam számat és gyorsan elő kellett lapoznom a [katolikus] Szentírást, és utána olvasni, hogy akkor a három az egyenlő néggyel? Szembesülnöm kellett, hogy csak egyetlen evangélium foglalkozik a "Három királyokkal", vagy más néven a "Napkeleti bölcsekkel". Ez pedig a Máté evangéliuma.

Jézus Szent Neve

„Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.” [Fil 2,9-10]

Jézus neve: a megtestesült Igének, az emberi nem Megváltójának Istentől adott neve. A Mt 1,21 és Lk 1,31 szerint Józseffel és Máriával Gábor főangyal közli, hogy Isten akaratából a ›Jézus nevet kell adniuk a születendő gyermeknek. Máté a név tartalmát is megadja: „ő szabadítja meg népét bűneitől”. Jézus egyéb nevei (›Dávid Fia, ›Emmánuel, ›Isten Fia, ›Emberfia, ›Krisztus, ›Messiás, ›Úr) a küldetését, szerepét, személyének természetfölöttiségét jelzik.

2016. január 2., szombat

Ki állítja, hogy a tradícionalizmus nem lehet vagány?

Az ún. liberálisok (igazából nem szabadelvűek, hanem az elvektől szabadok) az egyházon belül (is) ki akarják maguknak sajátítani a "laza", "menő", "vagány" (manapság leginkább csak "kúl") jelzőket.

2016. január 1., péntek

Novus Ordos bohóckodás az éjféli misén

Elmarasztalt egyházkerülete egy Fülöp-szigeteki katolikus papot, miután a légdeszkás fellépéséről készült videó terjedni kezdett az interneten - tudósít a BBC.

2015. december 31., csütörtök

Takija: A helyi muszlim közösség védelmezte a katolikus templomot az éjféli mise idején

„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat."[Exo 20,3-6]

A TAKIJA a címben szó szerint lefordítva arabból: megtévesztés jelentéssel bír, amit az iszlám művészi szinten művel.

2015. december 26., szombat

Riport Marcel Lefebvre érsek úrral

Ott volt a Zsinaton. Ő letette az antimodernista esküt, úgy szavazott, nem lett esküszegő. Tudja mi folyt ott. 1978-ban készült is vele egy interjú. A Novus Ordo azóta korrigálásra került, ill. voltak rá kísérletek. Ha azt nem is fogadhatjuk el, hogy az Új Miserend egésze érvénytelen (sajnos ez probléma a [Piusz] közösségben, ez már félig doktrinális kérdés), de építő kritikáit érdemes figyelembe venni. ha a liturgiareform felülvizsgálatra kerülne, akkor lehetne velük egység – legalábbis az ő részükről. A pápa, akit említ természetesen, VI. Pál.

2015. december 25., péntek

Prédikáció: Karácsonyi mise

Kedves testvérek!

A világ egy kozmosz - az ige testé vált.

A hajdani görögök a világot kozmosznak nevezték. A modern emberek, ateisták, szabadkőművesek és liberálisok a világból egy káoszt csinálnak. Azt mondják, a világ a semmiből keletkezett, a véletlen és szükséglet műve. A világ a semmiség ásító mélysége. Az ember nem istentől van és nem is istenhez megy vissza. A világ rejtélyes módon keletkezett és egy napon tűzben megsemmisül. A világnak nincsen teremtője és magasabb értelme.

Prohászka Ottokár: Betlehemi furulyaszó

Ez már a hetedik szomorú magyar karácsony, melyet kegyelettel ünneplünk ugyan, ahogyan hitünk tartja s követeli, de amelynek éjszakájában biztató fények nem igen járnak s mely az angyali éneket a nagy békességről még nem váltja valóvá. Annál inkább van szükségünk belső összeszedettségre, nagy hitre s meleg áhítatra, melyeket az isteni kisded föl is éleszt szívünkben, ha szeretettel és alázattal járulunk hozzá.

Prédikáció: Éjféli mise

Kedves testvérek!

De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.” [Mik 5,1]

Milyen titokzatos és hatalmas prófécia? Mikeás próféta biztosan nem túlzott e szavakkal. 722-ben jelentette be ezzel a próféciával a messiás születését. Egyidejűleg Izájás próféta színre lép és 733-ban mondja: "Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” [Iz 7,14]