2014. november 1., szombat

A Szent X. Papi testvériség Generális Háza nyilatkozata VI. Pál pápa boldoggá avatásának alkalmából

A rendkívüli, a családról szóló szinódus befejezése alkalmából Ferenc pápa vasárnap, október 6. 2014 boldoggá avatja VI. Pál pápát.

A Szent X. Piusz Papi Testvériség aggályait fejezi ki a legutóbb elhunyt pápák boldoggá és szenté avatásaival kapcsolatosan.

A felgyorsított boldoggá, illetve szenté avatási eljárások az egyház bölcs, évszázados szabályait figyelmen kívül hagyja.

Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X - a katolikus tradíció alapítása

Már 1962-ben, amikor Lefebvre érsek a Szentlélek Atyák általános elöljárója volt, fájdalmas kéréseket kapott, hogy segítsen a megzavart szeminaristáknak, akik a papság bomlását tapasztalták meg a különböző házakban. Azzal kezdte, hogy a szemináriumok és az egyetemek is „hagyományosak” legyenek. Szembesülve a hibákkal ezen félig intézkedések – mint például a francia szeminárium Rómában vagy a Lateráni, – hogy nem működnek jól, megállapította, hogy hivatali kötelessége Lefebvre érseknek, a Gondviseléstől vezettetve, hogy egy házat alapít Fribourgban (Svájc), hogy a szeminaristák, aki továbbra is kérik, megkapják a segítségét. Ők egy osztályt alkottak a Katolikus Egyetemen.
2014. december 8-án (Szeplőtelen Fogantatás ünnepén) pedig bekövetkezik, hogy magyar nyelvű, magyar származású papja is lesz a közösségnek és Magyarországnak a hívek legnagyobb örömére és ellátásukra. Még az idén elindítjuk a katekizmus (hit) oktatást is megfelelő Missio Canoncia-val rendelkezve ehhez.

Festum Omnium Sanctorum - Mindenszentek ünnepe

A mindenszentek vagy mindenszentek napja (Festum Omnium Sanctorum) az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-jén ünnepel. Egyháztanilag a megdicsőült Egyház ünnepe. Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként. Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV. Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet. Egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette 844-ben. A katolikus és az ortodox keresztény egyházak ünnepe Magyarországon 2000-től újra munkaszüneti nap.

2014. október 31., péntek

Helloween vagy a katolikus Mindenszentek...

Az utóbbi, több mint 20 évben néhány olyan őrület jött be az országba, mely Amerikából származik. Ilyen a Halloween "ünnepe", talán inkább megemlékezés, vagy ki tudja micsoda. Álljon itt Mindenszentek ünnepének vigíliáján egy poszt az elmúlt évről. >>>>

Teljes búcsú feltételei 2014.11.01-2014.11.08 között

"A bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a kegyelem állapotába, az isteni életbe. De a bűn "nyomai", a kialakult rossz szokások megmaradnak bennünk (lelkünkben, pszichénkben, reflexeinkben); ezért van szükségünk megtisztulásra, vezeklésre, illetve ezért jutnak emberek az ideigtartó büntetésre, a "tisztítótűzbe". A teljes búcsú az "ideigtartó" büntetéstől, vagyis (ha most meghalnánk) a tisztítótűztől szabadít meg minket, illetve a tisztítótűzben szenvedőket a mennybe juttatja. A teljes búcsút így felajánlhatjuk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért vagy önmagunkért."

Egy igaz megközelítés: Reformáció? Nem - Deformáció!

Három év híján ötszáz éve, hogy ezen a napon Martin Luther ágostonos szerzetes kiszögezte kilencvenöt tételét a wittenbergi vártemplomra. Ezzel kezdetét vette az a folyamat, amit olyan sokan mindmáig ünnepelnek. Holott, ha valóban keresztények vagyunk, éppen az ellenkezőjét illene tennünk. De lássuk csak, hogy miért!

Fogfájás helyett: Luther 95 tézise

"Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt." [Mt 16,18]

Pótlólag - nem terveztem, de közben szükségessé láttam - felrakom a római-katolikus és a tájékozódó hívek számára Luther Marci 95 tézisét. Néhány gondolatot hozzá kell fűznöm, mert a hagyományos Krisztus Király ünnepének reggelén a Magyar Rádió Kossuth adóján a 'Vasárnapi Hírek'-ben arról elmélkedett valami református - tán teológus -, hogy milyen helytelen a reformátusokat Kálvinistáknak, míg az evangélikusokat Lutheránusoknak nevezni, mert az szétválasztja a híveket. Igen kedves olvasó: szétválasztja, mert szét kell hogy válassza. El kell válni a konkolynak a búzától.

A szinkretizmus napja - 1517. Október 31.

"Credo ... Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi."
[Credo - Hitvallás részlet]


1517. Október 31. - Luther Márton ezen a napon tűzte ki 95 tételét a Wittenbergi várkapura, ha tényleg így történt. Tételei a katolikus tanítás 95 területét és igazságát vonta kétségbe, amit az évek folyamán megcáfoltak és a cáfolatot bizonyítottak. A reformációnak hazudott folyamat nem egyéb, mint egy nyílt szinkretizmus, ahol csemegézek a gyümölcstálból (a hitnek asztaláról, tanításából), hogy ez nekem megfelel (Kegyelemtan [Predestináció - Eleve elrendelés]), ez nekem jobb, erre nics szükségem (az Ószövetség 7 könyve, ami hiányzik a protestáns Bibliából [lásd: Tóbiás könyve, Judit könyve, A Bölcsesség könyve, Jézus, Sirák fia könyve, Báruk könyve, Makkabeusok első könyve, Makkabeusok második könyve), ez lényegtelen (lásd pl. Luther és a Jakab levél esete [szalmalevél] - ki akarta hagyni az Újszövetségből) és lehetne sorolni.

2014. október 30., csütörtök

A Szent Inkvizíció: Mítosz és valóság III. rész

Mítosz: Az inkvizíció a katolikus Egyház által uralt középkori világ bigottságából, kegyetlenségéből, intoleranciájából fakadt.

Valóság: Az inkvizíció egy nyugodt, megfontolt, körültekintő kísérletből ered, amelynek célja az összhangnak, az egységnek olyan jogi eszközét létrehozni, amely kiküszöbölné a tömeg önfejűségét, indulatát, bigottságát. A középkori inkvizítorok nemcsak a teológiai, hanem a társadalmi veszélyek ellen is küzdöttek. Az inkvizíciót a XII. század végén Dél-Franciaországban alapították, válaszul az albigensek eretnekségére; ez a szekta különösen erős volt Lombardiában és Languedocban.

2014. október 29., szerda

A borg útja: Kilenc létező technológia, ami hamarosan az emberi testekbe kerül(het) [videóval]

„És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.” [Jel 13,16-18]

Látva az Apple Watch és hasonló új kütyük iránti fokozott érdeklődést, az ember azt gondolhatná, hogy a hordható elektronikák állnak majd a következő legfontosabb technológiai változás középpontjában.
Nem így van. A hordható eszközök is kapnak egy rövid időt a rivaldafényben, de ez csupán egy átmeneti időszak. A testen töltött rövid időt követően az elektronikák a testbe költöznek.